petra_doporucuje

Petra Morávková stevardka naší společnosti JLV, a.s. – vítězka soutěže Tvář ČD 2008

NEVÁHEJTE a OCHUTNEJTE KOUSEK ITÁLIE 

Teplé Panini – Pollo a Quattro formaggio.
Určitě vám budou chutnat, tak jako mně!

Více info >>>

     

Anketa

Využili jste našich služeb a byli jste spokojení?
 

Napište nám

jlv@jlv.cz

SMS zprávu na číslo:
+420 606 606 188

OČEKÁVÁME VAŠE PODNĚTY, NÁVRHY NEBO STÍŽNOSTI.

Optimalizováno pro prohlížeč Internet Explorer 7 a vyšší.
Stáhnout aktuální verzi >>>

Reklamační řád JLV, a.s.
1. Úvod

1.1. Tento reklamační řád se vydává pro zabezpečení postupů při reklamaci:
 • ubytovacích služeb v lůžkových a lehátkových vozech, provozovaných společností JLV, a.s.
 • stravovacích služeb v jídelních a bistro vozech a minibaru, provozovaných společností JLV, a.s.
1.2. Každá uplatněná reklamace může být provedena písemně v jedné z variant:
 • sepsání reklamace na formulář „Záznamu o stížnosti, oznámení, podnětu“ přímo u zaměstnance, poskytujícího jménem JLV specifikované služby
 • zaslání písemné reklamace přímo na adresu vedení společnosti:
  JLV, a.s., Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4
 • zaslání reklamace prostřednictvím elektronické pošty na adresu vedení společnosti:
  elektronickou poštou: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • telefonicky +420 271 003 111
 • sms zprávou +420 606 606 188
2. Reklamace ubytovacích služeb

2.1. Reklamací ubytovacích služeb je zpravidla reklamace přiděleného místa cestujícího, čistoty ve voze, rušení nočního klidu, závad v odbavení cestujícího, nesprávném vypsání lůžkového/lehátkového lístku, nedodržení stanovených cen, nevhodného chování obsluhy atd.
 
2.2. Reklamaci ubytovacích služeb by měl cestující pokud možno uplatnit bez zbytečného odkladu u průvodce lůžkového nebo lehátkového vozu. Průvodce musí při zjištění oprávněnosti reklamace přidělit cestujícímu jiné místo nebo zajistit jiné řádné plnění služby. Pokud průvodce nemůže reklamaci vyhovět, musí se cestující obrátit na vedení společnosti (viz odst. 1.2.), které o oprávněnosti reklamace rozhodne v nejbližším možném termínu.
 
2.3. K reklamaci je nutné přiložit kopii cestovních dokladů, případně doložit skutečnosti uvedené v reklamaci jinak.
 
3. Reklamace stravovacích služeb

3.1. Reklamace stravovacích služeb se týká zpravidla závad v kvalitě a množství potravin, nedodržení prodejních cen, čistoty ve voze, jednání obsluhy JLV atd. Reklamaci by měl cestující uplatnit pokud možno přímo u zaměstnance nebo jeho nadřízeného, zajišťujícího provoz jídelního nebo bistro vozu nebo u stevarda minibaru.
 
3.2. Pokud se vyskytne v zakoupených potravinách závada, má cestující právo ji reklamovat a požadovat:
 • výměnu za potraviny nezávadné
 • zrušení objednávky a vrácení již uhrazené kupní ceny.
Podmínkou pro uplatnění reklamace je:
 • reklamace musí být uplatněna pouze po částečném zkonzumování potravin, při úplném zkonzumování nemůže být uznána
 • o reklamaci musí být proveden záznam do formuláře „Záznamu o stížnosti, oznámení, podnětu“, kde je uveden důvod reklamace, jméno a příjmení
  a kontakt.
3.3. Pokud nemůže zaměstnanec společnosti o reklamaci rozhodnout přímo na místě, cestující se obrátí na vedení společnosti JLV, viz odst. 1.2.
 
4. Platnost

4.1. Tento reklamační řád vstupuje v platnost dnem 1.10.2006.
 
JLV, a.s.,
útvar produktu a marketingu
Chodovská 3
141 00 Praha 4
 


JLV, a.s., Chodovská 3/228, 141 00 Praha, tel.: +420 271 003 111. Design © MABEL